Automatyczny ubijak proctora

Przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych należy bardzo dokładnie ocenić możliwości i parametry gruntu. Poznanie właściwości jest niezbędne, ponieważ pozwala odpowiednio zaplanować wszelkie prace, od których zależy późniejsze bezpieczeństwo i stabilność obiektu. W jakich pracach pomóc może automatyczny ubijak Proctora?

Ubijak Proctora – do czego służy?

Wśród najważniejszych parametrów gruntu, jakie istotne są dla planowania prac wymienić należy stopień zagęszczenia, nośność czy określenie optymalnej wilgotności gruntu. Znajomość ostatniego parametru pozwala ustalić, jaki będzie najwyższy stopień zagęszczania, dzięki któremu powstający obiekt będzie solidny i bezpieczny. Doskonale sprawdzi się tu m.in. ubijak Proctora.

Informacje uzyskać można wykorzystując specjalną metodę badawczą Proctora, której celem jest ustalenie poziomu wilgotności gruntu, jaki należy osiągnąć, przed rozpoczęciem prac polegających na zagęszczaniu gruntu budowlanego. Do wykonania badania potrzebna jest próbka gruntu. Do jej przygotowania konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu oraz odpowiednich akcesoriów. W zależności od potrzeb wykorzystywane są małe lub duże formy cylindryczne, dopasowane wkładki, a także ubijaki – lekki lub ciężki. W zależności od modelu ubijak Proctora wyposażony jest w specjalną stopę do ubijania, o średnicy i masie zgodnie z ustalonymi normami. W urządzeniach mechanicznych znajdują się również specjalne tarcze, które podnoszone są i opuszczane na odpowiednią wysokość.

W jaki sposób badany jest grunt ubijakami Proctora?

Wykonanie analizy gruntu wymaga użycia urządzeń zagęszczających grunt. Ubijaki Proctora dostępne są w dwóch wariantach – sterowane ręcznie, mechanicznie oraz urządzenia automatyczne.

Podstawą prowadzonego badania jest odtworzenie procesu technologicznego, takiego samego, jaki wykonywany jest podczas zagęszczania gruntu na budowie. Zebrane informacje pozwalają bardzo precyzyjnie oznaczyć optymalny i maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego. Zanim wykonane zostanie badanie właściwe, należy odpowiednio przygotować próbki gruntu, aby uzyskane wyniki były rzetelne. Jedną z najważniejszych czynności jest dokładne osuszenie próbki gruntu w taki sposób, aby masa była całkowicie sucha. Całość musi zostać także oczyszczona, a następnie rozdrobniona. Do wykonania badania niezbędna jest odpowiednia, minimalna ilość gruntu, którą umieścić należy w cylindrze ubijaka, następnie całość zostaje zagęszczona w procesie ubijania. Bardzo ważnym etapem jest dolewanie do próbki wody. Działanie realizowane w kilku etapach, przy czym w kolejnych cyklach ilość dostarczanej wody jest mniejsza. Po zakończeniu każdego cyklu wykonywane są szczegółowe pomiary dotyczące stopnia zagęszczenia oraz wilgotności. Gdy ilość zagęszczanego gruntu w cylindrze znacznie zmniejszy się badanie należy zakończyć.

Wykonane pomiary pozwalają wnioskować, jaka jest optymalna wilgotność badanej próbki, przy której zagęszczenie gruntu będzie największe.

Charakterystyka ubijaka Proctora w wersji automatycznej

Automatyczny ubijak Proctora to rozwiązanie wykorzystujące rozwój technologiczny do precyzyjnego badania właściwości gruntu. W zależności od modelu urządzenia jest ono przystosowane do obróbki próbek o formie, której średnica nie przekracza 100 mm, 150 mm lub 250 mm. Sprzęt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami.

W wersji automatycznej system podnoszenia i opuszczania stopy kontrolowany jest przez elektryczne układy. Pozwalają one nie tylko precyzyjnie określić i sterować unoszenie i ustalanie pozycji młota (tj. ubijaka), ale także obrotu formy, kontrolę wysokości opadania, kąt obrotu. Mechanizmy te oraz specyficzna budowa sprawiają, że testy gruntu mogą być wykonane zgodnie z dowolnymi normami badawczymi.

Proces ubijania kontrolowany jest przy pomocy mikroprocesorowego sterownika, dzięki czemu wykonywane badania są bardzo precyzyjne i powtarzalne. Dostarczają też kompletnych informacji dotyczących liczby czy pozycji uderzeń stopy w każdej z badanych warstw. Dużym atutem modeli automatycznych jest to, że zaprogramowane zostały w taki sposób, aby użytkownik mógł wykonać badanie próbki, uwzględniając interesujące go parametry.

 

Artykuł sponsorowany

Rekomendowane artykuły

0 komentarzy

  1. dla mnie to coś nowego, ciekawe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *